پرش به محتوا

اعلام نتیجه جدید حراج اوراق بدهی دولتی

به گزارش ایده خبر، پیرو اطلاعیه روز سه‌شنبه 2 دی‌ماه 1399 درخصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع می‌رساند، طی برگزاری سی و یکمین مرحله از این حراج، سه بانک سفارش‌های‌ خود را به ارزش 8.1 هزار میلیارد ریال در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن پذیرش کلیه درخواست‌ها با فروش 1.5 هزار میلیارد ریال اوراق اراد55 با نرخ بازده تا سررسید 21.5 درصد، 500 میلیارد ریال اوراق اراد58 با نرخ بازده تا سررسید 20.5 درصد، 500 میلیارد ریال اوراق اراد60 با نرخ بازده تا سررسید 21.5 درصد و 5.6 هزار میلیارد ریال اوراق اراد64 با نرخ بازده تا سررسید 20.5 درصد موافقت نمود. معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه‌شنبه 9 دی‌‌‌ماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.
همچنین طی هفته گذشته، 3.6 هزار میلیارد ریال اوراق اراد5۵، 700 میلیارد ریال اوراق اراد58 و 4 هزار میلیارد ریال اوراق اراد60 از طریق عرضه تدریجی خریداری گردید. بنابراین در مجموع، 16.4 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی طی هفته منتهی به 9 دی‌ماه 1399 سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.
برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (16 دی‌ماه 1399)
کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله سی و دوم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را در روز سه‌شنبه 16 دی‌ماه 1399 اجرا می‌کند. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 14 دی‌ماه 1399 تنها از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام نمایند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تامین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 14 دی‌ماه 1399 از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نمایند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه 16 دی‌ماه 1399 انجام خواهد شد.
کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند سفارش‌های خود را در هر نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای مزبور 500 هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت‌کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری مد قرار دهند.
ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می کند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.
همچنین بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1399، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.
 
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی