پرش به محتوا

قوانین تامین برق مراکز استخراج رمزارزها اصلاح شد

پیرو مصوبه سیزدهم مرداد سال ۸۸ در خصوص استفاده مراکز استخراج رمزارزها از نیروی برق، اصلاحیه جدید توسط رضا اردکانیان وزیر نیرو به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ شد.متن اصلاحیه مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها به شرح زیر است: كل اوقات سال، بر اساس شرايط تامين برق، به سه دسته به شرح زير، تقسيم می‌شوند:اوقات نوع يک (اوج بحرانی)به دوره‌هاي زماني اطلاق مي‌گردد که به دليل عدم کفايت ظرفيت توليد در مقايسه با اوج بار درخواستي، احتمال بروز خاموشي وجود دارد. حداقل ميزان اين اوقات برابر با ۳۰۰ ساعت است. تعیین و اعلام این اوقات توسط شرکت توانیر انجام می‌شود.اوقات نوع دو (محدوديت‌دار)اوقاتي از سال به ميزان حداکثر ۲۷۰۰ ساعت که توسط شرکت توانير و براساس محدوديت‌هاي تامین سوخت نیروگاه‌ها، عرضه برق و ساير قوانين و مقررات در کشور تعيين و اعلام مي‌گردد. اين اوقات خارج از اوقات نوع يک (اوج بحراني) در نظر گرفته مي‌شود.اوقات نوع سه (عادي)شامل کليه اوقات سال به‌جزء اوقات نوع يک (اوج بحراني) و دو (محدوديت‌دار) است.نحوه تامین برق مراکز استخراج رمزارزها تامین برق مراکز استخراج رمزارزها مشروط به تدارک و ارائه مجوز معتبر می‌باشد. تامین برق این دسته از متقاضیان، به یکی از چهار روش «تامين برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر»، «تامين برق از طريق سرمايه گذاري در بهينه سازي»، «تامين برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی» و يا «اتصال به شبکه و خرید انرژی از شرکت برق»، صورت خواهد گرفت. در هر حال، شرایط اختصاصي تامین برق اين گروه از متقاضیان به شرح زیر خواهد بود:تامين برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیرمراکز ‌استخراج ‌رمزارز، با هر میزان قدرت، ‌می‌توانند ‌برق ‌مورد ‌نیاز‌ خود ‌را ‌از محل تولید مولدهای تجدیدپذیر تامین نمایند. در این حالت، تخصیص تمام انرژی تولیدی نيروگاه تجدید پذیر برای استخراج رمز ارز بلامانع است. در عین حال، چنانچه انرژی مورد نیاز متقاضی بیش از تولید مولد تجدیدپذیر متعلق به (یا طرف قرارداد) متقاضی باشد، انرژی مازاد مورد نیاز توسط شرکت برق تامین می‌شود. انرژی دریافت شده از شبکه توسط متقاضي، مي بايست در سایر اوقات با شبكه تهاتر گردد.تبصره۱:‌ در‌صورت ‌درخواست ‌متقاضی، ‌شرکتهای‌ برق ‌مجازند ‌بدون ‌دریافت ‌هزینه‌های‌ عمومی ‌برقراری‌ انشعاب، ‌به ‌مراکز ‌استخراج‌ رمزارزها‌ که‌ برق ‌مورد ‌نیاز‌ خود ‌را‌ از ‌طریق‌ نیروگاه‌های‌ تجدیدپذیر ‌تامین‌ می‌کنند، ‌انشعاب ‌برق ‌پشتیبان ‌واگذار ‌نمایند.تبصره ۲: در ‌مواردی‌ که ‌تامین‌ برق ‌از ‌طریق ‌انعقاد ‌قرارداد ‌با ‌نیروگاه ‌تجدیدپذیر‌ صورت ‌می‌گیرد،‌ ‌مدت‌ قرارداد مضرب صحیحی از سال ( میزان مصرف ثابت در طول سال) خواهد بود.تبصره ۳: پس از کسر مصرف اختصاص یافته به استخراج رمز ارز و تهاتر میزان انرژی دریافتی از شبکه، چنانچه خالص برق تزريق شده به شبكه مثبت باشد، مطابق مقررات حاكم بر خريد تضميني برق تجديد پذير، توسط ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) خريداري و در صورت منفي بودن، صورتحساب آن، مطابق نرخ هاي فروش برق به مراكز استخراج رمزارزها، توسط شركت صادر و بهاي آن دريافت مي گردد.تبصره ۴: چنانچه محل نیروگاه تجدیدپذیر مجزا از محل مصرف برق برای استخراج رمز ارز باشد، هزینه ترانزیت از نیروگاه تجدیدپذیر به محل مصرف، مطابق مقررات جاری وزارت نیرو از متقاضی دریافت خواهد شد.تامين برق از طريق سرمايه گذاري در بهينه سازيبه منظور بهبود بهره‌وری انرژی الکتریکی و تشویق سرمایه‌گذاری با هدف بهينه سازي، متقاضي مي تواند در اين حوزه سرمايه گذاري نمايد. معادل صرفه‌جوئی انرژی ناشی از اجرای اين طرح ها، بر اساس دستورالعمل ابلاغي شماره ۳۵۰/۴۱۲۸۴/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۹ وزارت نیرو (تصوير پيوست)، براي تامين برق مراكز استخراج رمز ارز در اختيار سرمايه گذار قرار خواهد گرفت. تامين برق با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتیمتقاضی صرفا” مجاز است انرژی الکتریکی مورد نیاز را با انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت جدید تولید برق از مولدهای حرارتی، تامین نماید.اتصال به شبکه و واگذاری انشعاب برق پشتیبان به مراکز استخراج رمزارزها که برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث تامین می‌کنند، ممنوع است.بهای سوخت برای تولید برق مولدهای حرارتی تامین کننده برق برای استخراج رمز ارز تابع مقررات مصوبه هیئت وزیران تعیین می‌گردد.اتصال به شبکه و خرید انرژی برق از شرکت‌های برقدر این حالت، واگذاری انشعاب متکی به مقررات ابلاغی وزارت نیرو و مشروط به رعایت موارد زیر، خواهد بود:انشعاب با قدرت ۳۰ تا ۲۵۰ کيلووات از طريق نصب پست فشار متوسط به هزينه متقاضي واگذار مي‌شود.انشعاب با قدرت یک مگاوات و بیشتر از طریق فیدر اختصاصی واگذار می‌شود.تغییر کاربری انشعاب‌های موجود به منظور فعالیت برای استخراج رمزارزها، مشروط به “اصلاح مجوز موجود” و يا “ابطال آن و اعطای مجوز جدید” امکان‌پذیر است.تفکیک تمام يا بخشي از انشعاب موجود جهت تخصیص بخشی از قدرت برای استخراج رمزارزها تنها در صورت صدور و ارائه مجوز مجزا، جداسازی کامل مکان مختص استخراج رمز ارز و تفکیک کامل شبکه برق داخلی (تا سقف ظرفيت مجاز براي بهره برداري استخراج رمز ارز) میسر است.در کلیه حالات شرکت برق موظف است نسبت به نصب وسایل اندازه‌گیری هوشمند، به هزینه متقاضی، اقدام کند.از متقاضیان انشعاب مراکز استخراج رمز ارز وجهی تحت عنوان هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب دریافت نخواهد شد. بر همین اساس، در صورت جمع آوری انشعاب نیز وجهی به آنها مسترد نخواهد شد.تبصره: در هر يك از حالت هاي چهار گانه ي تامين برق اين گروه از متقاضيان، ‌چنانچه در‌ساعات ‌اوج‌ بحرانی اعمال محدوديت در تامين برق الزامي شود، مطابق اولویت هاي اعلام شده از سوي وزارت نیرو اقدام خواهد شد.مصوبه تعیین تکلیف ماینرهای استخراج رمز ارز ابلاغ شدتعرفه برق مراکز استخراج‌ رمزارزهابهاي هر کيلووات ساعت برق مصرفي مراکز استخراج رمزارزها برابر با ۱۶۵۷۴ ريال تعيين مي‌گردد.تبصره۱: به‌منظور مديريت مصرف برق، استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در اوقات نوع یک (اوج بحرانی) ممنوع است. در اوقات نوع دو (محدوديت‌دار) بهاي هر کيلووات‌ساعت انرژي برق با ضريب دو (۲) و در اوقات نوع سه (عادي) با ضريب نيم (۰.۵) محاسبه و دريافت مي‌شود.تبصره۲: نرخ فوق براساس متوسط بهای صادراتی برق و نرخ تسعیر سامانه نیما، هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت توانیر اصلاح و به‌روزرسانی شده و گزارش آن براي وزارت نيرو ارسال مي شود.بهای برق دریافتی از سطوح ولتاژ ۴۰۰ و ٢٣٠ کیلوولت با ۲۰ درصد تخفیف و از سطوح ولتاژ ١٣٢، ۶۶ و ۶۳ کیلوولت با ۱۲ درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌گردد.علاوه بر بهای انرژی، سایر هزینه‌ها (از قبیل آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) حسب مورد و براساس ضوابط و مقررات مربوطه، محاسبه و دریافت خواهد شد.تبصره: قرارداد واگذاري انشعاب برق بر اساس قدرت نهايي مندرج در جواز تأسيس، که در پروانه بهره‌برداري تحت عنوان قدرت مورد استفاده براي استخراج رمزارز درج خواهد شد، منعقد مي‌گردد. با اين‌حال، مبناي محاسبه بهاي برق تا تاريخ ارائه پروانه بهره‌برداري، قدرت مندرج در جواز تأسيس براي دوره ساخت مي‌باشد. پس از آغاز بهره‌برداري و ارائه پروانه بهره‌برداري، بهاي برق بر اساس قدرت نهايي مندرج در پروانه بهره‌برداري محاسبه و دريافت مي‌شود. در صورت نياز به راه‌اندازي آزمايشي و تجاوز از قدرت برق دوره احداث براي مدت محدود، با اعلام وزارت صمت در طول دوره مذکور مبناي محاسبه تجاوز از قدرت، قدرت نهايي انشعاب (قدرت مورد استفاده براي استخراج رمزارز) خواهد بود.برق مصرفي مراکز استخراج رمزارزها كه بر اساس تائيد مراجع ذيصلاح به استخرهاي استخراج داخل کشور متصل مي‌شوند علاوه بر تخفيف‌هاي ولتاژ اتصال، مشمول ۱۵ درصد تخفيف مي‌باشند. فهرست مراجع ذي صلاح متعاقبا توسط وزارت نيرو اعلام خواهد شد.به منظور تضمین پرداخت بهای برق مصرفی مشترکین دارای قرارداد تامین برق یا قرارداد پشتیبان، شرکت برق باید، متناسب با قدرت انشعاب یا بر اساس برآورد مابه‌التفاوت میزان مصرف و تولید مشترک، تضمین معتبر از مشترک دریافت نماید.سایر شرایطشرکت‌های برق باید به طرق ممکن افراد متخلفی را که با استفاده غیرمجاز از شبکه برق و یا با داشتن انشعاب برق مجاز بدون دارا بودن مجوز معتبر اقدام به استخراج رمز ارز می‌نمایند، شناسایی و ضمن قطع جریان برق این گونه استفاده‌کنندگان، نسبت به اخذ هزینه برق مصرفی، خسارات وارده و معرفی متخلفین به مراجع قضایی با توجه به ماده «۱» قانون استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، اقدام نمایند.شرکت توانیر موظف است، نحوه اعمال محدودیت (بازه هاي زماني) مربوط به مجموع ساعات اوج مصرف را اطلاع‌رساني نمايد.تبصره: با عنایت به نصب وسایل اندازه‌گیری هوشمند، شرکت برق موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اعمال محدوديت مربوط به ساعات اوج مصرف (قطع جریان برق مشترکین مراکز استخراج رمز ارز) به طور خودکار صورت پذيرد.شناسايي متخلفين مراکز غيرمجاز استخراج رمزارز مشمول دريافت پاداش خواهد بود. نحوه تعيين مقدار پاداش و ساير موارد مربوطه در دستورالعمل اين بند، که بنا به پيشنهاد شرکت توانير توسط معاون امور برق و انرژي ابلاغ مي‌گردد، مشخص مي‌شود.این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۶۳۷۶/۹۸ مورخ ۹۸.۰۸.۱۸ می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *